A gyülekezési, egyesülési és véleménynyilvánításhoz való jog

A gyülekezéshez való jog alapvető emberi jog. A gyülekezések során bárki másokkal közösen kinyilváníthatja véleményét, legyen annak színhelye köz- vagy magánterület. A gyülekezés (demonstráció, felvonulás) a véleménynyilvánítás egy fontos formája, melynek a hatékonyságát az adja, hogy a gyülekezés résztvevői sokan, személyesen, másokkal közösen nyilvánítják ki a véleményüket, ami különösen alkalmas lehet figyelemfelhívásra és nyomásgyakorlásra. A véleménynyilvánítás történhet némán, beszéddel, énekkel, maszkban, álldogálva, vagy menetben is.

A szabadsághoz és biztonsághoz való jog

Az Alaptörvény rögzíti a jogot a szabadságra és a személyi biztonságra, amely az ember önállóságához, jogképességéhez kapcsolódó garancia. A szabadság nem a jogból, hanem a természetből ered. Aki kétségbe vonja más szabadságát valamely dologban, annak kell bizonyítania a jogszabályi tiltás meglétét. A habeas corpus szabály szerint: mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz, senkit nem lehet szabadságától másként, mint törvényben meghatározott okokból és törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani.

Az egyenlő bánásmódhoz való jog

A diszkrimináció tilalma alatt tulajdonképpen az egyenlő bánásmódhoz való jogot értjük, miszerint ember és ember között indokolatlanul nem lehet különbséget tenni. Jogilag szabályozott, hogy mi minősül indokolatlan különbségnek, hogy ki köteles betartani az egyenlő bánásmód követelményét, illetve e jog megsértése hogyan szankcionálható.

A következő hetekben egy cikksorozatot indítunk el az emberi jogokról, melyhez kapcsolódóan most az élethez és az emberi méltósághoz való jogot ismertetjük veletek

Magyarországon mindenkinek veleszületett joga van az élethez, az emberi méltósághoz, és ettől senkit sem lehet önkényesen megfosztani. Az élethez és az emberi méltósághoz való jogok szoros kapcsolatát alátámasztja két elméleti felfogás, a dualista és a monista. A dualista felfogás szerint e két jog egymástól elválasztható, míg a monista felfogás ezt az elvet tagadja. Az utóbbi elmélet szerint a két jog egymástól elválaszthatatlan, mivel bármelyik korlátozása visszafordíthatatlan következményekkel járna, amely végső soron a többi jogot is végérvényesen megszűntetné. 
 

Londoni terepmunkán járt az Ostrakon Szakkollégium és az Ostrakon Egyesület

Az Ostrakon Szakkollégium és az Ostrakon Hallgatói Szervezetért Egyesület közös, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával megvalósuló kutatásának egyik fontos állomásaként londoni tanulmányúton vettek részt. A két szervezet delegációja a kivándorló magyar fiatalok magyarságképét, a hazánkat elhagyó honfitársaink motivációit és elvárásait kutatja a külföldi élettel kapcsolatban. Ennek a kutatásnak a  keretében a Magyarországról elköltözők egyik fő célvárosát, Londont látogatták meg.

Oldalak

Feliratkozás kozige.hu RSS csatornára