Tisztelettel köszöntöm a Közigazgatástudományi Egyesület honlapján
a Kedves Érdeklődőket, a leendő Tagokat, illetve a már tagsággal
rendelkezőket!

Az Egyesületet 12 fő, többségében az Államigazgatási Főiskolán diplomázott ember alapította, akik fontosnak tartják, hogy a diploma megszerzése és a Közigazgatásban történő elhelyezkedés után is megmaradjon egy egyfajta globális kapcsolattartás és segítségnyújtás.

Célunk egy olyan közeget teremteni, melyben az állami és önkormányzati szféra, különböző szintjein és szakmai területein dolgozók – a közigazgatás kötöttebb együttműködési rendszerein túl – közvetlenebb kapcsolatot tudnak ápolni egymással, elősegítve ezzel a szakmai együttműködést és segítségnyújtást minden területen. Tevékenysége során az Egyesület ehhez biztosít megfelelő fórumokat, előadásokat, vitaüléseket szervez, illetve intézkedések megtételét kezdeményezi, szakmai állásfoglalásokat, ajánlásokat alakít ki, együttműködik más szakmai szervezetekkel.

Meggyőződésünk szerint, mint a szakmai élet képviselőinek, a hivatal falain túl is szerepünk van a közigazgatás hatékonyabbá tételében.

A szakmai munkán túl törekszünk megkönnyíteni az egyesületi tagok esetleges újbóli elhelyezkedését, illetőleg a magasabb képzettségű tagok részére, új, megfelelőbb státuszban történő foglalkoztatási lehetőségét biztosítani. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy azt a remek és összetartó közösséget, ami az ÁF falai között formálódott, szeretnénk megtartani, tovább erősíteni, más embereket bevonni és az ebben rejlő tudásbeli, tapasztalatbeli, emberi potenciált növelni, és mindezt a hétköznapok szakmai munkájában kamatoztatni.

A munkásságunk között szerepel az Államigazgatási Főiskola jogutód intézményében a hallgatók részére több ösztöndíjat létrehozni, segítséget nyújtani a szakmai gyakorlat megszerzésében és a diploma megszerzése után megkönnyíteni elhelyezkedésüket.

Amennyiben Ön is egyetért céljainkkal és részese szeretne lenni ennek az együttműködésnek, kérem, csatlakozzon hozzánk!

Az Egyesület alapszabálya és a belépési nyilatkozat megtalálható a letölthető dokumentumok között.

Tagdíjak:

– Rendes tagság: 12.000 Ft/év
– Pártoló tagság: 6.000 Ft/év
– Junior tagság: 1 év ingyenes

2012.07.10

Major Gábor

Elnök